Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat:

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. 

 

Kirkkoneuvosto 9.8.2023 pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 9.8.2023 valitusosoitus

Nämä 9.8.2023 kokouksen asiakirjat on ladattu seurakunnan verkkosivulle 11.8.2023. 

 

Kirkkoneuvosto 13.9.2023 pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 13.9.2023 valitusosoitus

Nämä 13.9.2023 kokouksen asiakirjat on ladattu seurakunnan verkkosivulle 14.9.2023.