Nousiaisten seurakunnassa on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Virkaan haetaan kristillisestä kasvatuksesta innostunutta työntekijää. Viran pääasiallisena tehtävänä on laaja-alainen kasvatustyö, johon sisältyy ilta-, viikonloppu- ja leirityötä. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja sekä organisointikykyä.

Virka on päätoiminen ja kokoaikainen. Palkkaus on viran kelpoisuusehdot täyttävälle vaativuusryhmän 501 mukainen. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen, joka on suorittanut piispainkokouksen edellyttämän ammattikorkeakoulututkinnon tai 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon (Kirkon säädöskokoelma, nro 102).

Virkaan valittavalta edellytetään Rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen esittämistä.

Virka täytetään 1.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 14.11.2022 klo 16. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen nousiainen.seurakunta@evl.fi.

Lisätietoja antavat vs. kirkkoherra Jarno Johansson (jarno.johansson@evl.fi, p. 044 788 1155) ja seurakuntapastori Kim Schlesier (kim.schlesier@evl.fi, p. 050 525 1420).