Päätöksenteko

 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset

valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa

seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja

valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla

seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon

ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt

nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja

ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat

seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston

päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli

kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite -

kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.