Seurakunnan hinnasto 2019

Tilavuokrat/kasuaalitoimitukset

Oman srk:n jäsenet

Muun srk:n jäsenet

Seurakuntakoti (120-150 henkilöä)

180 €

250 €

 

 

 

Vanha pappila (enint. 50 henkilöä)

120 €

180 €

Pöytäliinat, kpl: iso/pieni

10/6 €

10/6 €

Muut tilaisuudet

Esim. yo-juhlat, syntymäpäivät, nimiäiset, kokoukset
Väestörekisteriin kuuluvat

+100 €
+200 (Nousiainen)

+200 €
+400€ (muut kunnat)

Leirimaksut

Rippikoululeiri

120 €

 

Isosleiri

20 €

3 pv

Varhaisnuorten kesäleiri

80 €

4 pv

Varhaisnuorten syysleiri

60 €

3 pv

Iltapäiväkerho

60 €/100 €/kk

 

Vihkiminen kirkossa

ulkopaikkakuntalainen

200 €

 

ei maksua, jos morsiamen tai sulhasen vanhemmista Nousiasten srk:n jäsen

 

 

Hautaukseen liittyvät maksut

Siunaus, ulkopaikkakuntalainen

350 €

 

Siunaus, kirkkoon kuulumaton

500 €

 

Haudan avaus ja peitto, paikkakuntalaiselle

300 €

Arkkuhauta

Haudan avaus ja peitto, paikkakuntalaiselle

100 €

Uurnahauta

Haudan avaus ja peitto, ulkopaikkakuntalaiselle

800 €

Arkkuhauta

Haudan avaus ja peitto, ulkopaikkakuntalaiselle

450 €

Uurnahauta

Havut

60 €

 

Muistolehto/Sirottelualue, paikkakuntalainen

ilmainen

 

Muistolehto/Sirottelualue, ulkopaikkakuntalainen

200 €

 

Hautapaikkamaksut

Paikkakuntalainen

50 €

Uurnahauta

Paikkakuntalainen

200 €

Arkkuhauta

Paikkakuntalainen

400 €

Parihauta

Ulkopaikkakuntalainen

810 €

Uurnahauta

Ulkopaikkakuntalainen

810 €

Arkkuhauta

Ulkopaikkakuntalainen

1620 €

Parihauta

Sotaveteraaneille ja puolisolle hautapaikka on ilmainen.

 

 

Hautausmaan laajennusosan uurnahautapaikkamaksut

Uurnasukuhauta

4 sijaa ei tukipalkkia

50 €

Uurnasukuhauta

4 sijaa betonitukipalkki

100 €

Uurnasukuhauta

4 sijaa graniittitukipalkki

150 €

Muistolehdon hautapaikka ja sirottelualue ovat maksuttomia.

 

 

Haudanhoitomaksut

 

1 vuosi / 5 vuotta / 10 vuotta / 20 vuotta

1 paikka

80 € / 410 € / 830 € / 2630 €

2 paikkaa

100 € / 480 € / 1080 € / 3400 €

3 paikkaa

130 € / 640 € / 1440 € / 4000 €

4 paikkaa tai useampi

160 € / 800 € / 1800 € / 4600 €

Muita myytäviä tuotteita

Henrikin risti, pronssinen

30 €

Ristin korkeus 9,3 cm

Henrikin risto, hopeinen

28 €

Ristin korkeus 3,5 cm

Virsilevy

8 €

Kerho- ja kirkkokuoron äänite

Nousiaisten historia I

10 €

 

Nousiaisten historia II

17 €

 

Kortit

1 €

 

Kirkon esitteet

2 €

 

Adressit

10 €

Kirkon sisä- tai ulkokuva

VIRKATODISTUSMAKSUT

Päätöksen maksumuutoksesta on tehnyt Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen määräämisestä. Päätökset on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 13/2014 ja 10/2015 .

Maksuttomat todistukset

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 8 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.