Uusi kirkkolaki 652/2023 14.4.2023 edellyttää, että myös viranhaltijoiden päätökset on julkaistava seurakunnan verkkosivuilla.

Nousiaisten seurakunnassa viranhaltijapäätöksiä tekevät kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kummallakin on oma juokseva numerosarjansa. Viranhaltijapäätökset julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla ja niitä pidetään nähtävillä lain vaatimusten mukaisesti seitsemän päivää verkkossajulkaisun jälkeen+14 päivän oikaisuvaatimusajan ajan.