Seurakunnan hinnasto 2019

Tilavuokrat /kasuaalitoimitukset Oman srk:n jäsenet
Muun srk:n jäsenet
Seurakuntakoti (120-150 henkilöä) 180 € 250 €

Vanha pappila (enint. 50 henkilöä) 120 € 180 €
Pöytäliinat, kpl: iso/pieni 10/6 € 10/6 €
Muut tilaisuudet
Esim. yo-juhlat, syntymäpäivät, nimiäiset, kokoukset
Väestörekisteriin kuuluvat
+100 €
+200 (Nousiainen)
+200 €
+400€ (muut kunnat)
Leirimaksut
Rippikoululeiri 120 €
Isosleiri 20 € 3 pv
Varhaisnuorten kesäleiri 80 € 4 pv
Varhaisnuorten syysleiri 60 € 3 pvIltapäiväkerho 60 €/100 €/kk
Vihkiminen kirkossa
ulkopaikkakuntalainen 200 €
ei maksua, jos morsiamen tai sulhasen vanhemmista Nousiasten srk:n jäsen
Hautaukseen liittyvät maksut
Siunaus, ulkopaikkakuntalainen 350 €
Siunaus, kirkkoon kuulumaton 500 €
Haudan avaus ja peitto, paikkakuntalaiselle 300 € Arkkuhauta
Haudan avaus ja peitto, paikkakuntalaiselle 100 € Uurnahauta
Haudan avaus ja peitto, ulkopaikkakuntalaiselle 800 € Arkkuhauta
Haudan avaus ja peitto, ulkopaikkakuntalaiselle 450 € Uurnahauta
Havut 60 €
Muistolehto/Sirottelualue, paikkakuntalainen ilmainen
Muistolehto/Sirottelualue, ulkopaikkakuntalainen 200 €
Hautapaikkamaksut
Paikkakuntalainen 50 € Uurnahauta
Paikkakuntalainen 200 € Arkkuhauta
Paikkakuntalainen 400 € Parihauta
Ulkopaikkakuntalainen 810 € Uurnahauta
Ulkopaikkakuntalainen 810 € Arkkuhauta
Ulkopaikkakuntalainen 1620 € Parihauta
Sotaveteraaneille ja puolisolle hautapaikka on ilmainen.
Hautausmaan laajennusosan uurnahautapaikkamaksut
Uurnasukuhauta 4 sijaa ei tukipalkkia 50 €
Uurnasukuhauta 4 sijaa betonitukipalkki 100 €
Uurnasukuhauta 4 sijaa graniittitukipalkki 150 €
Muistolehdon hautapaikka ja sirottelualue ovat maksuttomia.
Haudanhoitomaksut
1 vuosi / 5 vuotta / 10 vuotta / 20 vuotta
1 paikka 80 € / 410 € / 830 € / 2630 €
2 paikkaa 100 € / 480 € / 1080 € / 3400 €
3 paikkaa 130 € / 640 € / 1440 € / 4000 €
4 paikkaa tai useampi 160 € / 800 € / 1800 € / 4600 €
Muita myytäviä tuotteita
Henrikin risti, pronssinen 30 € Ristin korkeus 9,3 cm
Henrikin risto, hopeinen 28 € Ristin korkeus 3,5 cm
Virsilevy 8 € Kerho- ja kirkkokuoron äänite
Nousiaisten historia I 10 €
Nousiaisten historia II 17 €
Kortit 1 €
Kirkon esitteet 2 €
Adressit 10 € Kirkon sisä- tai ulkokuva

VIRKATODISTUSMAKSUT 1.5.2017 ALKAEN

Päätöksen maksumuutoksesta on tehnyt Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen määräämisestä. Päätökset on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 13/2014 ja 10/2015 .

Maksuttomat todistukset

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 8 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.