Kirkkovaltuuston kokouksen 10.4.2018 käsiteltävät asiat ja pöytäkirjan nähtävänäpito:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10.4.2018 klo 18 vanhassa pappilassa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 12.4.-14.5.2018 kirkkoherranvirastossa.

Käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta, tarkastuksen ajankodan ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 2017

Vaalilautakunnan vaali

Määrärahan varaaminen kirkon äänentoistojärjestelmän uusimiseen

Kirkkoherranviraston arkiston järjestämiseen määrärahalisäys

Ilmoitusasiat

Valitusosoitus

Kokouksen päättäminen

- - -

Kirkkovaltuuston päätöksiä 10.4.2018:

Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden tulos 93256,81 euroa lisätty edellisten vuosien ylijäämään.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakuntaan valittiin jäseniksi: Marketta Almio, Pertti Hiltunen, Susanna Kolhi, Alpo Penttinen ja Hannu Rämö. Varajäseniksi valittiin: Timo Virtanen, Aira Hiltunen, Jari Karjalainen, Juhani Heikkilä ja Anna-Kaisa Saarinen. Puheenjohtajaksi nimettiin Hannu Rämö.

Kirkon äänentoiston uusimista varten myönnettiin 12 000 määräraha.

Kirkkoherranvirasto päätearkiston järjestämistä varten on talousarvioon budjetoitu kahden kuukauden osalta n. 10000 euroa palkkakuluja.

Kirkkovaltuuston jäsenet vuosille 2015-2018:

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka päättää mm. seurakuntatoiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.
Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Nousiaisten kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä.

Aavikko Juha
Airikki Antti
Almio Marketta
Haalisto, Ilpo
Heikkilä Heli
Heikkilä Juhani
Heikkinen Menni
Järäinen Virpi
Jaakkola Anna 10.2.2015 alkaen
Lahtonen Mervi
Lakkapää Katri
Mattila Hannu
Mäkelä Marko
Paananen Petteri
Rantasalo Jaakko
Saarinen Anna-Kaisa

Tammisto Jarmo 14.6.2016 alkaen
Tasanen Ilkka
Viitasalo Olli