Kirkkovaltuuston kokouksen 7.12.2017 kuulutus:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 7.12.2017 klo 18 seurakuntakodissa. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.11.2017-9.1.2018 aukioloaikoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.12.2017-9.1.2018.

Anna-Kaisa Saarinen, puheenjohtaja.

Kirkkovaltuuston kokouksen 7.9.2017 kuulutus:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 7.9. 2017 klo 18.30 vanhassa pappilassa. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 31.8.-10.10.2017 aukioloaikoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.9.-10.101.2017.

Anna-Kaisa Saarinen, puheenjohtaja.

Kirkkovaltuuston kokouksen 7.9.2017 päätöksiä:

Arkkipiispan vaalin maallikkoedustajiksi valittiin: Hannu Mattila, Katri Lakkapää, Marko Mäkelä, Anna-Kaisa Saarinen ja Mervi Lahtonen.

Kirkkovaltuuston kokouksen 3.5.2017 kuulutus:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 3.5.2017 klo 18.00 seurakuntakodissa. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.4.-7.6.2017 aukioloaikoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 8.5.-7.6.2017.

Nousiaisissa 24.4.2017 Anna-Kaisa Saarinen, puheenjohtaja.

Kirkkovaltuuston päätöksiä kokouksessa 3.5.2017:

Kirkkovaltuusto valitsi Sari Laaksosen Nousiaisten seurakunnan talouspäällikön virkaan kuuden kuukauden koeajalla.

Tilinpäätös vuodelta 2016 vahvistettiin. Tilikauden tulos tuloslaskelman mukaan 107.032,46 €.

Vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,55 %.


Kirkkovaltuuston kokouksen 17.1.2017 kuulutus:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 17.1.2017 klo 18 Vanhassa pappilassa. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherraniviraston ilmoitustaululla 9.1.-20.2.2017 aukioloaikoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.1.-20.2.2017.

Nousiainen 9.1.2017 Anna-Kaisa Saarinen, puheenjohtaja


Kirkkovaltuuston päätöksiä kokouksessa 17.1.2017:

Anna-Kaisa Saarinen valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017-2018.

Heli Heikkinen valittiin kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017-2018.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017-2018 valittiin Olli Viitasalo.

Kirkkoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2017-2018 valittiin: Juha Aavikko, Marketta Almio, Juhani Heikkilä, Virpi Järäinen, Mervi Lahtonen, Katri Lakkapää, Marko Mäkelä ja Jaakko Rantatasalo.

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 2017-2018 valittiin: Antti Airikki (Olli Viitasalo), Jarmo Virtanen (Juha Aavikko), Jarmo Tammisto (Juhani Heikkilä), Menni Heikkinen (Mervi Lahtonen), Ilkka Tasanen (Marko Mäkelä), Anna Jaakkola (Virpi Järäinen), Aija Tarvainen (Marketta Almio), Maria Olli (Katri Lakkapää), Petteri Paananen (Jaakko Rantasalo).

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi eron talouspäällikön virasta Eija Heikkilälle 1.1.2018 lukien eläkkeelle jäämistä varten.


Kirkkovaltuuston kokouksen 22.11.2016 kuulutus:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 22.11.2016 klo 18 Vanhassa pappilassa. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.11.-27.12.2016 aukioloaikoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 24.11.-27.12.2016.

Nousiainen 14.11.2016 Anna-Kaisa Saarinen, puheenjohtaja

Kirkkovaltuuston päätöksiä kokouksessa 22.11.2016:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Nousiaisten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vv 2017-2019.

Urkurahasto päätettiin lopettaa ja varat 1691,83 euroa siirtää tuloslaskemaan musiikkityölle.

Kirkkovaltuusto perusti Nousiaisten seurakunnan diakoniarahaston ja hyväksyi sen säännöt.

Kirkkovaltuusto hyväksyi adressirahaston säännöt.

Kirkkovaltuuston kokouksen 14.6.2016 kuulutus:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 14.6.2016 klo 19 Vanhassa pappilassa. Kokouksen asialista on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.6.-18.7.2016 aukioloaikoina. Kokouksen tarkastattu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.6.-18.7.2016.

Nousiainen 6.6.2016 Anna-Kaisa Saarinen, puheenjohtaja

Kirkkovaltuuston päätöksiä kokouksessa 14.6.2016:

Kirkollisveroäyriksi päätettiin 1,55 senttiä vuodelle 2017.

Kirkkovaltuuston hyväksyi kirkon esteettömän sisäänkäynnin suunnitelmat. Tuomiokapituli antaa suunnitelmasta lausunnon, jonka jälkeen kirkkohallitus hyväksyy suunnitelman.

Tilinpäätös vahvistettiin. Tilinpäätös vuodelta 2015 oli 82.000 euroa ylijäämäinen. Verotuloissa oli nousua 25000 euroa edellisvuodesta.

Kirkkovaltuuston jäsenet vuosille 2015-2018:

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka päättää mm. seurakuntatoiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.
Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Nousiaisten kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä.

Aavikko Juha
Airikki Antti
Almio Marketta
Haalisto, Ilpo
Heikkilä Heli
Heikkilä Juhani
Heikkinen Menni
Järäinen Virpi
Jaakkola Anna 10.2.2015 alkaen
Lahtonen Mervi
Lakkapää Katri
Mattila Hannu
Mäkelä Marko
Paananen Petteri
Rantasalo Jaakko
Saarinen Anna-Kaisa

Tammisto Jarmo 14.6.2016 alkaen
Tasanen Ilkka
Viitasalo Olli