Kirkkovaltuuston kokouksen 23.1.2019 käsiteltävät asiat ja pöytäkirjan nähtävänäpito:

Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18 Vanhassa pappilassa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.

1. Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kirkkovaltuuston pöytäkirjan kirjoittajan valinta

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta, tarkastuksen ajankohdan ja pöytäkirjan nähtävillä olon määrääminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Kirkkovaltuuston kokouskutsun ilmoittamistapa

7. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019-2020

8. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019-2020

9. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2019-2022

10. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019-2020

11. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudelle 2019-2020

12. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudelle 2019-2020

13. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien vaali toimikaudelle 2019-2022

14. Ilmoitusasiat

15. Valitusosoitus

16. Kokouksen päättäminen


Kirkkovaltuuston jäsenet vuosille 2019-2020:

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, joka päättää mm. seurakuntatoiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.
Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Nousiaisten kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä.

Aavikko Juha

Airikki Antti

Anttila Matti

Jaakkola Anna

Järäinen Virpi

Hannula Mirja

Heikkilä Eija

Heikkilä Heli

Heikkinen Menni

Lahtonen Mervi

Mattila Hannu

Paananen Petteri

Rantasalo Jaakko

Sjöroos Reima

Virtanen Jarmo


Varajäsenet:

Ikävalko Eija

Laiho-Hongisto Anne

Muunoja Mauri

Olli Maria

Virtanen Susanna