Avoimet työpaikat (vahtimestarin toimen hakuaikaa jatkettu pe 26.5.2017 klo 15 asti)

Nousiaisten seurakunnassa on haettavana määräaikainen ja osa-aikainen (työaika 60 %)

VAHTIMESTARIN TOIMI

aj 1.9.2017 - 31.8.2018

Vahtimestarin monipuoliseen työhön kuuluu seurakuntakodin ja nuorisotalon vahtimestarin työt sisältäen siivous- ja kiinteistönhoitotehtäviä sekä piha-alueiden hoitoa. Tarvittaessa työskentelyä seurakunnan muissa kiinteistöissä ja hautausmaalla. Vahtimestari huolehtii tilaisuuksien järjestelyistä, ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Valittavan henkilön tulee olla valmis epäsäännöllisiin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta ja/tai käytännön ammattitehtävissä hankittua työkokemusta, alan työmenetelmien, laitteiden ja materiaalien tuntemusta (mm. hygieniapassi). Valmiutta omaksua ja käyttää tietokoneohjelmia.

Arvostamme hakijan oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

Toimeen valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Työntekijän on ennen työsuhteen alkamista esitettävä lääkärintodistus soveltuvuudesta haettavaan työhön sekä lainmääräämä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmän 401 mukaan. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Toimi on otettava vastaan 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Nousiaisen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettujen hakemusten on oltava perillä viimeistään 26.5.2017 klo 15.00. Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Nousiaisten seurakunta, Pappilantie 23, 21270 Nousiainen, kuoreen merkintä "vahtimestarin toimi" tai sähköpostilla nousiainen.seurakunta@evl.fi . Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Eija Heikkilä p. 044 4318673 tai eija.heikkila@evl.fi .